Eestimaa Looduse Fondi uudised

Arvamusfestival 2022: Quo vadis, energiapööre? 04.08.2022

Arvamusfestival 2022: Quo vadis, energiapööre?

13. augustil kell 12 toimub Arvamusfestivali Energiapöörde alal arutelu “Quo vadis, energiapööre?”, kus arutletakse energiapiisavuse üle.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) saatis täna Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) järelpärimise, et jõuda selgusele, kas ja kuidas on ametil plaanis oma senist praktikat kuivendusprojektide menetlemisel parandada. Mai lõpus jõustus Tallinna halduskohtu otsus Vilumäe metsakuivenduse kohtuasjas, tühistades PTA poolt Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) välja antud ehitusloa, mille menetlemisel oli keskkonnamõju puudulikult käsitletud. EKO on seisukohal, et kuivendustööde tegemine on õigustatud vaid selgelt põhjendatud juhtudel ning kuivendamise mõjudega tuleb tööde kaalumisel igakülgselt arvestada.
KUTSE Hiiumaa rahvuspargi ettepaneku arutelule 21.06

Head Hiiumaa elanikud, suvitajad ja huvilised!

Eestimaa Looduse Fond (ELF) tegi möödunud nädalal ettepaneku luua Hiiumaa põliste metsade hoidmiseks rahvuspark. Ettepanek hõlmab riigimaadel asuvaid loodusväärtuslikke alasid, mis jäävad eelkõige saare põhja-, lääne- ning keskosasse.

Animatsioon: puupõld - mis võib juhtuda metsaelustikuga peale lageraiet?
Lühianimatsioon räägib sellest, mis võib juhtuda metsaelustikuga peale lageraiet.

Eestimaa Looduse Fond numbrites

icon

1500

vabatahtlikku

icon

60

looduskaitselist ekspertiisi

icon

13 900

inventeeritud sooala

icon

140 000

päästetud konna

icon

761

korraldatud loodustalgut

icon

30

märgistatud hüljest

icon

48

leitud asustatud lendorava elupaika

icon

650

annetajat aastas

Tutvu teiste ELFi lehtedega