ELFi 30. sünnipäev - tähista koos meiega!

Eestimaa Looduse Fond tähistab 2021. aastal oma 30. sünnipäeva. Sünnipäeva puhul korraldame aasta jooksul mitmeid loodusmatku ja teisi sündmusi, puhume videointervjuude vahendusel juttu oluliste asjapulkadega, kirjutame ELFile tähtsatel teemadel. Peategelaseks on meie sünnipäeva pidustustel ikka ja alati loodus. Et olla kursis ja saada osa ELF30 sündmustest, hoia sellel lehel silm peal!

Oleme südamest tänulikud nii ELFi asutajatele, vabatatlikele, töötajatele, nõukogule, annetajatele, sõpradele kui ka partneritele, kes läbi aastakümnete ELFi kujunemisloos ja tegevustes on osalenud. Just tänu teile on ELF jõudnud uude kümnedisse nii särasilmse ja tegusa keskkonnaühendusena. 

Just nõnda asutati 30. aastat tagasi Eestimaa Looduse Fond.

Kingiidee - aita meil metsaelupaiku kaardistada!

Kui tahad ELFile kingitust teha, siis ootame annetusi looduse heaks, täpsemalt kõrge loodusväärtusega metsaelupaikade kaardistamiseks. Just meie metsad on võrreldes niitude või soodega palju kehvemini uuritud ja teave elupaikadest ja loodusväärtustest ei ole piisav. Kuna ELF toimetab teaduspõhiselt, vajame metsade kaitsel usaldusväärset infot. Loe lähemalt ja tee annetus ELFile siin!


Loodusväärtusi uudistamas. Foto: Katre Liiv

Matkad

Korraldame aasta jooksul matku, mis ühe või teise nurga alt ELFi tegevusega seotud.

  • Jaanuaris ja veebruaris kutsume kõiki sõpru sohu! Juba läbi aastakümnete on üks ELFi fookusteema olnud märgalad ning nende kaitse. Et oleme viimastel aastatel viit suurt kuivendatud sooala taastanud, siis korraldame esimesed sünnipäeva matkad sohu ja sootaastamisaladele. Üle Eesti toimub enam kui 50 matka märgaladele. Matku veavad eest tublid matkajuhid, sealhulgas ELFi eksperdid. Uuri märgalade matkade kohta siit!

Matkaline. Foto: Katre Liiv

  • Järgmistel kuudel toimuvate matkade infot jagame siin lehel ja ELFi FBs.

Mõttematkad 

Korraldame aasta jooksul ka mõttematku, mis ühe või teise nurga alt ELFi tegevuse ja inimestega seotud.

Esimese mõttematka teeme viimasel kümnel aastal ELFi juhtinud Jüri-Ott Salmi, Silvia Lotmani ja Tarmo Tüüriga. Meenutame tehtut ning vaatame tulevikku.Leht täieneb jooksvalt - hoia silma peal!