Rahastus

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on sõltumatu vabaühendus, kes lähtub oma tegevuses parimast teadaolevast ekspertteadmisest. Oma tegevuste elluviimiseks saame rahalist toetust kohalikest ja (peamiselt Euroopa Liidu) välisfondidest, ettevõtetelt ning annetustest. ELFi rahastusallikad on avalikud. Rahastused põhinevad üldjuhul ELFi koostatud projektitaotlustel ning on sihtotstarbelised. 

ELF on liitunud Euroopa Liidu läbipaistvusregistriga ning Annetamise Hea Tavaga.

Järgnevalt toome ära viimase kaheteist aasta rahastusallikad (al 2010), ent ka varasemalt on ELFi rahastus põhinenud sarnastel allikatel ja põhimõtetel.

Annetused

 • Eraisikust püsiannetajad ja ühekordsed annetajad
 • Ühekordsed annetused ettevõttetelt, näiteks on annetanud Ecorpint, Rimi, Swedbank, Scandagra, Nefab packaging, Twilio, Stockmann ja mitmed teised.

Kohalikud partnerid

 • Avatud Eesti Fond
 • Integratsiooni Sihtasutus
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Keskkonnaministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Kultuurkapital
 • Rahandusministeerium
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (looduskaitse talgute raames)
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Välisministeerium
 • EKO sihtkapital
 • Ettevõtted: Ülemiste keskus; samuti on Teeme Ära talgupäevale õla alla pannud vahendite ja rahalise toetusega mitmed ettevõtted. Rohekm infot leiab www.teemeara.ee

Rahvusvahelised partnerid

 • Aktiivsete Kodanike Fond (ACF)
 • Arhimedes SA
 • Birdlife
 • Climate Action Network Europe
 • Grundtvig
 • Forum Synergies
 • Euroopa Kliimainitsiatiiv  (EUKI)
 • Euroopa Liidu LIFE, DEAR ja Horizon programmid
 • European Climate Foundation
 • Euroopa solidaarsuskorpus  
 • European Voluntary Services
 • INTERREG
 • Natural Resources Defense Council
 • Nordplus
 • Michael Succowi Fondi.
 • Pivot Point, A Nonprofit Corporation
 • SIGWET
 • Svenska PostcodStiftelsen (Swedish Postcode Foundation)
 • The Stavros Niarchos Foundation
 • The Sigrid Rausing Trust
 • Maailma Looduse Fond (WWF)

ELFi eelarved ja rahastajad aastate lõikes leiab aastaaruannetest!