Rahastus

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on sõltumatu vabaühendus, kes lähtub oma tegevuses parimast teadaolevast ekspertteadmisest. Oma tegevuste elluviimiseks saame rahalist toetust kohalikest ja (peamiselt Euroopa Liidu) välisfondidest, ettevõtetelt ning annetustest. ELFi rahastusallikad on avalikud. Rahastused põhinevad üldjuhul ELFi koostatud projektitaotlustel ning on sihtotstarbelised. 

ELF on liitunud Euroopa Liidu läbipaistvusregistriga ning Annetamise Hea Tavaga.

Järgnevalt on loetletud kõik rahastamisfondid ja allikad, kust ELF on alates 2010. aastast toetusi ja annetusi saanud.

Annetused

 • Eraisikust püsiannetajad ja ühekordsed annetajad
 • Ühekordsed annetused ettevõtetelt: näiteks on annetanud Ecorpint, Rimi, Swedbank, Scandagra, Nefab packaging, Twilio, Stockmann, Itella ja mitmed teised.

Kohalikud partnerid

 • Avatud Eesti Fond
 • Integratsiooni Sihtasutus
 • Keskkonnainvesteeringute Keskus
 • Keskkonnaministeerium
 • Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • Kultuurkapital
 • Rahandusministeerium
 • Riigimetsa Majandamise Keskus (looduskaitse talgute raames)
 • Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Arhimedes SA
 • Välisministeerium
 • EKO sihtkapital
 • Ettevõtted: Ülemiste keskus, NatourEst, Estonian Nature Tours, Rewild, Mobiiliringlus, 360 kraadi, Tallink.  Samuti on Teeme Ära talgupäevale õla alla pannud vahendite ja rahalise toetusega mitmed ettevõtted. Rohekm infot leiab www.teemeara.ee

Rahvusvahelised partnerid

 • Aktiivsete Kodanike Fond ( Active Citizen Fund)
 • Birdlife
 • Climate Action Network Europe
 • Grundtvig
 • Forum Synergies
 • Euroopa Kliimainitsiatiiv  (EUKI)
 • Euroopa Liidu LIFE, DEAR,  Erasmus+ ja Horizon programmid
 • European Climate Foundation
 • Euroopa solidaarsuskorpus  
 • European Voluntary Services
 • Euroopa Liidu Interreg programmid
 • Natural Resources Defense Council
 • Nordplus
 • Michael Succowi Fondi.
 • Pivot Point, A Nonprofit Corporation
 • Euroopa Liidu Läänemere Strateegia (EUSBSR)
 • Svenska PostcodStiftelsen (Swedish Postcode Foundation)
 • The Stavros Niarchos Foundation
 • The Sigrid Rausing Trust
 • Maailma Looduse Fond (WWF)
 • European Outdoor Conservation Association(EOCA)

ELFi eelarved ja rahastajad aastate lõikes leiab aastaaruannetest!