Eestimaa Looduse Fond ja vabatahtlik tegevus

Vabatahtlik tegevus on viimaste aastakümnete jooksul üha rohkem hoogu kogunud - tänu vabatahtlikele tugevneb kodanikuühiskond ning paljud vabaühendused saavad  ellu viia oma eesmärke, milleks muidu endal ressurssi napib. Ka ELFi lahutamatuteks ja asendamatuteks abimeesteks on vabatahtlikud, kes on läbi aastate löönud kaasa sadades ELFi ettevõtmistes. Aitäh teile!

Kuidas aitavad ELFi vabatahtlikud Eesti loodust kaitsta?

  • Alates 1999. aastast on ELF korraldanud igal aastal loodustalguid, kus löövad kaasa vabatahtlikud talgulised ja talgujuhid, kes aitavad erinäoliste talgutööde käigus parandada mõne liigi (nt kõre, must-toonekurg)  elujärge, pärandkooslusi hooldada jmt. 
  • Alates 2006. aastast koondab ja koolitab ELF vabatahtlikke, kes oleksid valmis appi tulema naftareostuse tagajärgede likvideerimisel - ranniku koristamisel ja eluslooduse abistamisel. 
  • Alates 2012. aastast korraldab ELF kevadeti kriitilistes maantee lõikudes konnatalguid, kus vabatahtlike abiga aidatakse massiliselt sigimispaikadesse rändavatel konnadel ohutult teed ületada.
  • Alates 2008. aastast on ELF löönud kaasa Teeme Ära liikumise algatustes ning alates 2011. aastast on ELF Teeme Ära talgupäeva peakorraldaja. Teeme Ära talgupäev toob iga aasta maikuu esimesel laupäeval üle Eesti kokku kümneid tuhandeid vabatahtlikke, kes aitavad ühiselt elukeskkonda paremaks muuta tehes just nende kodukandis vajalikke talgutöid. 
  • ELFi tegemistes lööb igal aastal kaasa mõni praktikant või Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik mõnest teisest riigist. Vabatahtlikud ja praktikandid on löönud kaasa nii talgutel kui ka ekspertide töös.
  • ELFi meeskonda nõustavad vabatahtlikult erinevate valdkondade eksperdid.
  • Lisaks on vabatahtlikud löönud kaasa ka mitmetes teistes ELFi ettevõtmistes, nt toimetanud ja tõlkinud ELFi veebilehti, aidanud üritusi korraldada, andnud oma (loodus)fotosid ELFile vabaks kasutuseks jne.


Vaata lisaks:

Millega tegelevad ELFi vabatahtlikud praegu?

ELFi vabatahtlike kordasaadetud teod.

Loe lähemalt vabatahtlikuna kaasa löömise võimalustest SIIT!