Säästev areng

Kuidas jõuda olukorrani, kus meie praegused teod tõepoolest ei kahjusta inimeste elu meist seitse põlve eespool? Samas ise mõnusalt ära elades. Säästev areng on tee inimtegevuse tasakaalustamiseks loodusega laiemalt. Säästev areng kui üleminekuperiood kestab mõõdetud aja (50-100 aastat), musta stsenaariumi korral saavutab inimkond läbi suurte segaduste ja rahvaarvu mitmekordse vähenemise tasakaalu keskkonnaga kiiremini, kuid seda tõenäoselt elukvaliteedi olulise languse ning enamuse ühiskondlike süsteemide kokkulangemise hinnaga.
Eestimaa Looduse Fond eelistab sujuvat üleminekut keskkonnasõbralikumale ja tasakaalustatud eluviisile.

Kuidas aitab ELF säästvale arengule kaasa?

Eestimaa Looduse Fond aitab ja on aidanud säästvale arengule kaasa mitmes valdkonnas:
  • Läbi aastate oleme pööranud suurt rõhku keskkonnasõbralikuma põllumajanduse edendamisele ja toetamisele. Just kõrge loodusväärtusega põllumajanduseks aitab suurendada ja hoida elurikkust, mitte ei kurna ega hävita.
  • Tegutseme selle nimel, et taastuvad energiaallikad asendaksid võimalikult palju taastumatuid. Sellest tulenevalt on ELF ärgitanud riiki, energeetikaga tegelevaid organisatsioone ja kohalikke kogukondi otsima ning investeerima alternatiivsete võimaluste otsimisse, et maandada põlevkivist toodetava elektri mõju keskkonnale ja leida võimalikult vähese keskkonnamõjuga lahendusi. ELF on liitunud EKO energia võrgustikuga
  • Maavarade vastutustundliku kasutamise eest seismine.
  • Kliimamuutuse ja selle põhjuste teadvustamine ning leevendamine. 
  • Prügistamise küsimus Eestis ja mujal maailmas - ELF on löönud kaasa Teeme Ära prügikoristusaktsioonide korralduses nii Eestis kui ülemaailmses algatuses Let's do it World Cleanup.
  • Kohalike kogukondade ja kodanikuühiskonna tugevndamine, elukeskkonna parandamine. ELF on alates 2010. aastast Teeme Ära talgupäeva eestvedaja.
  • Taaskasutuse propageerimine. Näiteks pani ELF ühes teiste organisatsioonidega aluse Uuskasutuskeskusele.
  • Keskkonnaõiguse ja eeskoste arendamine üheskoos ELFist alguse saanud Keskkonnaõiguse Keskusega (KÕK). 2007. aastast tegeleb keskkonnaõiguse küsimustega KÕK.

Vaata lisaks:
ELFis käimasolevad säästva arengu projektid.
Juba ellu viidud ettevõtmised.