Loodusharidus ja teavitus

Loodust ei saa kaitsta väike ring eksperte - selleks, et loodusväärtused säiliksid ka järeltulevatele põlvedele, on tarvis edasi anda teadmisi ja oskusi. Samuti usume, et loodusetunnetus ei teki pelgalt raamatuid lugedes või loodusest rääkides. Vaja on minna loodusesse ja seal koos juhendajaga kuulata, katsuda, nuusutada, näha, kogeda, maitsta, tundma õppida.

Loodusharidusest ja teavitusest looduse kaitsel

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on põiminud oma looduskaitselistesse tegevustesse erinevaid üritusi, kampaaniaid ning tegeleb igapäevaselt teavitustööga. Mõned näited:
  • ELF pani aluse Palupõhja looduskoolile, kus toimub igal aastal kümneid talguid, koolitusi, õppeprogramme jmt.
  • Looduskaitselised talguid, mille raames saab igaüks tulla vabatahtlikuks, õppida midagi elurikkuse kohta ning aidata taastada ja hoida loodusväärtusi.    
  • ELFis sündis keskkonnauudiste väljaanne "Roheline Värav", samuti on ELFist alguse saanud säästva ja tervisliku eluviisi portaal Bioneer.
  • "Konnad teel(t)" kampaania, mis kutsub märkama ning abistama kevadeti teedel rändavaid konnasid.
  • ELF tunnustab igal aastal avalikult noori looduskaitsjaid.
  • ELF on loonud nii lastele kui täiskasvanutele erinevaid loodusteemalisi mänge, (digi)raamatuid ja praktilisi juhiseid jmt.

Vaata lisaks:
 Millised loodusharidus- ja teavitustegevused on ELFis käsil?
Varasemad ELFi tegevused loodushariduse ja teavituse valdkonnas.