Liigikaitse

Igal loomal, seenel ja taimel on siin maailmas oma roll. Paljud liigid on näinud aegu, kuhu inimmälu ei ulatu.Tänu liikide rohkusele säilib looduslik mitmekesisus Eestis ja mujal maailmas.  Paraku on aga mitmed liigid sattunud inimtegevuse tagajärjel või mõnel muul põhjusel ohtu, mõned neist on lausa maamunalt kadunud. Liigikaitse abil püütakse haruldaste ja ohustatud taime-, seene- ja loomaliikide olukorda parandada. Liikide säilimise seisukohalt on tihtilugu oluline nendele sobivate elukohtade säilitamine ja loomine. 

Kuidas Eestimaa Looduse Fond liike kaitseb?

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on läbi aastate tegelenud väga erinevate liigikaitseliste ettevõtmistega. Peamised liigikaitselised tegevused ongi liikide uurimine, nende elupaikade hooldamine ja taastamine, seadusloomes ja kaitsekavade koostamises osalemine, inimeste teadlikkuse tõstmine. 
ELF kaitseb või on kaitsnud erinevate ettevõtmiste raames näiteks nahkhiiri, hülgeid, must-toonekurge, kõre, niidurüdi, ebapärlikarpi ja paljusid teisi liike. ELFi üks suuremaid murekohti on ELFi vapilooma ehk lendorava käekäik Eestis. 

Vaata lisaks:
Milliste liikide kaitsega tegeleb ELF praegu?

Milliste liigikaitseliste teemadega on ELF varem tegelenud?