Teised ELFile olulised teemad

Lisaks fookusteemadele - meri, mets ja märgalad - on ELFi jaoks tähtsad veel mitmed teised tegevussuunad:

Kõigi nende tegevuste ühisnimetajaks on soov aidata ühiskonnal  keskkonnasäästlikumalt toimida.