Mille eest Eestimaa Looduse Fond seisab?

Eestimaa Looduse Fond (ELF) seisab elu rikkuse ja elurikkuse kaitse eest. Loodus säilib, kui teda kaitstakse tervikuna - ökosüsteemina. Seetõttu kaitseme loodust, toetudes ökoloogia põhimõtetele. Ökoloogia on teadus liikidest ja nende elupaikadest. Nii leiabki meie meeskonnast häid liikide tundjaid kui ka elupaikade eksperte ning inimesi, kes uurivad keskkonnaprobleemide põhjusi.

Meie ELFis usume, et looduse kaitsmiseks tuleb anda igaühele võimalus ise looduskaitses kaasa löömiseks, vabatahtlik olemiseks, õppimiseks, looduse nautimiseks ja teistele selle tunde edasi andmiseks. Usume, et inimene saab ja oskab looduses toimetada selliselt, et elukeskkond ja teised liigid ei kannataks. Paraku tuleb ette olukordi, kus toimitakse vastupidiselt ja tekitatakse loodusele kahju. 

ELF püüab vastu seista arengutele, mis meie kodumaa loodusele süsteemset või väga suurt ohtu kujutavad. Oleme keskendunud meie looduse kolmele suuremale ökosüsteemile - mets, meri ja märgalad - ning nende elukatele. Samuti tegeleme kliimamuutuste pidurdamise ning liigikaitsega. Jälgime Eesti riigi toimetamist keskkonnakaitseliste reeglite seadmisel ja arengukavade koostamisel, osaleme planeeringutes ja toome erinevaid osapooli ühisarutele kokku, paneme ise käe külge rikutud alade taastamisel ja anname soovitusi keskkonnasäästlikuks käitumiseks. 

Loodust ei saa kaitsta väike ring eksperte - selleks, et loodusväärtused säiliksid ka järeltulevatele põlvedele, koostame tänastele otsustajatele ülevaateid selle kohta, milline on meie looduse seisund, räägime avalikkuses looduskaitsest ja korraldame üritusi ja kampaaniaid looduse paremaks tundmaõppimiseks. Meie väärtushinnangutest on kantud meie korraldatavad looduskaitselised talgud, mille raames igaüks saab tulla vabatahtlikuks, õppida midagi elurikkuse kohta ning aidata taastada ja hoida loodusväärtusi.  

Keskkonnaprobleemide lahendamiseks tuleb hästi tunda nii ökosüsteeme kui ka inimühiskonna toimimist. Seetõttu on meie sisuprogrammid tihedalt seotud ühiskondlike väljakutsetega.

ELFi sisulised eesmärgid ja visioon