Välispartnerid


ELFi peamisteks välismaisteks partneriteks on Maailma Looduse Fondi (WWF) tütarorganisatsioonid Soomes, Rootsis, Saksamaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Venemaal.  Kõige enam tegutseb ELF WWFi Läänemere piirkonna kaitseks loodud võrgustikus Baltic Ecoregion Programme


ELF on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige ja partner:
Rahvusvaheline Looduskaitse Ühendus (IUCN - International Union of Nature Conservation) on 1948. aastal asutatud ülemaailmne võrgustik, mis koondab nii riiklikke kui valitsusväliseid looduskaitsega tegelevaid organisatsioone. IUCNi olulisemateks väljunditeks liigikaitses on ülemaailmse ohustatud liikide punase nimestiku pidamine ning kord nelja aasta jooksul kokku kutsutav World Conservation Congress. Eestist kuulub peale ELFi ühendusse ka Eesti riik, mida esindab Keskkonnaministeerium.
Kesk- ja Ida-Euroopa võrgustik bioloogilise mitmekesisuse säilimiseks (CEEWEB for Biodiversity) on 1996. aastal asutatud looduskaitse vabaühenduste võrgustik, mis tegutseb 20 Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.
Rahvusvaheline metsahoolekogu FSC  - Forest Stewardship Council on 1993. aastal asutatud säästva metsanduse sertifikaadi võrgustik, mis tegutseb üle 50 riigis. ELF on lisaks ka sertifikaati Eestis esindava MTÜ Hea Metsanduse Koja liige.  

Sea Alarm on 1999. aastal asutatud võrgustik, mille eesmärk on tagada kogu maailma rannikuriikides valmisolek naftareostustele reageerimiseks, selleks tehakse koostööd nii riiklike kui vabatahtlike organisatsioonidega, et tegutsetaks koordineeritult.

EKOenergia on 2010. aastal asutatud keskkonnaühenduste võrgustik, mille eesmärk on edendada jätkusuutlikku energiamajandust. Selleks annab võrgustik välja EKOenergia sertifikaati taastuvenergiale, mis on toodetud säästvuse kriteeriume täites.

Vastutustundlikult toodetud turba võrgustik Responsibly Produced Peat (RPP) on 2013. aastal asutatud võrgustik, mille eesmärk on läbi sertifitseerimise tagada turbatoodete võimalikult väike keskkonnakahju. ELFi ekspert Jüri-Ott Salm osaleb vabatahtliku esindajana turba kaevandamise sertimissüsteemi arendamisega tegutseva sihtasutuse RPP nõukogus.

Euroopa looduskaitse ja karjakasvatuse foorum EFNCP on võrgustik, mille eesmärk on levitada teadmist ja kaasa aidata pool-looduslike koosluste ekstensiivse karjatamise abil majandamisele. Läbi foorumi osaleb ELF Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika mõjutamises.

 
Enivronmental Paper Network (EPN) on ligi 150 valitsusvälist organisatsiooni hõlmav rahvusvaheline ühendus, mis hoiab silma peal paberitööstuse jätkusuutlikkusel üle maailma. 
Climate Action Network ehk CAN on üle Euroopa kliima ja energia teemal vabaühendusi koondav ühendus, kuhu kuuluvad ka nt WWF EPO, Fern jpt. CANi tegemistest 2017 näitel.
 
 EUROWA 
ELFi töö toetab mitmete rahvusvaheliste looduskaitselepete rakendamist Eestis, näiteks Läänemere kaitseks loodud HELCOM, keskkonnaandmete kättesaadavust tagav Aarhusi konventsioon ja Euroopa nahkhiirte kaitseks kokku kutsutud EUROBATS. ELF on 
Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtlikke vastuvõttev ja saatev organisatsioon.