Vabaühendused

Kuna looduskaitse saab edukas olla vaid koostöös, siis on teised vabaühendused Eestimaa Looduse Fondi tegevuses asendamatud partnerid. Eestis pole vist ühtegi keskkonnaorganisatsiooni, kellega ELFil ajaloo jooksul üldse kokkupuudet poleks olnud. Mõned meie olulisimad partnerid:


2002. aastal oli ELF üks Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) asutajaid. Tänaseks koondab see võrgustik kümmet keskkonnakaitses tegutsevat vabaühendust, koos antakse välja aasta keskkonnateo ja keskkonnakirve auhinda, vahetatakse teavet ja koondatakse kuumadel teemadel ühisavaldusi.


Vabaühenduste liit
 on Eesti kodanikuühiskonda liitev ja arendav võrgustik, mille liikmena ELF panustab ja saab tagasisidet nii vabatahtliku tegevuse, eestkoste arendamise kui ühenduste arengut puudutavatel teemadel.


Eesti arengukoostöö, humanitaarabi, vabatahtlike maailma lähetamise, globaalsete keskkonnaprobleemide ja inimõigustega tegelev võrgustik Arengukoostöö Ümarlaud on ELFile partneriks ülemaailmsete arengueesmärkide vallas.


Keskkonnaõiguse Keskus
 (KÕK) on keskkonnaküsimustes juriidilist nõu ja  eestkostet pakkuv sihtasutus, mille asutajate hulgas ELF 2007. aastal oli ja mis on jäänud ELFile oluliseks partneriks. Soovitame KÕKi juristide poole pöörduda neil, kel on tegu keskkonnajuriidiliste küsimustega nagu planeeringute ja otsuste vaidlustamine, keskkonnaandmete kättesaadavus või keskkonnaotsustes osalemine.


ELF on üks Uuskasutuskeskuse, Tartu Keskkonnahariduse KeskuseKeri seltsiTabasalu Looduspargi, Matsalu filmifestivali ja Pokumaa asutajaid, Eesti Hobuse Kaitse Ühingu liige ja koos looduskaitsühinguga Kotkas Palupõhja looduskooli omanik. Kuna loodus ei tunne riigipiire, siis on meil tihe kontakt ka rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide ja -võrgustikega.  


ELF tänab Avatud Eesti Fondi, Ma Armastan Aidata annetuskeskkonda ja Hooandjat meie tegevuste elluviimiseks toetuse saamises abistamise eest!