Riik

Vabaühendusena ei hoia ELF enda käes riiklikke ülesandeid. On valdkondi, kus meie koostöö riiklike asutustega on tihe partnerlus, ning on valdkondi, kus täidame nö valvekoera ja kibeda kriitiku rolli. Konfliktide korral püüame pakkuda välja lahendusi, mis võimaldaks tagada elurikkuse kaitse ja kaasata keskkonnaotsustesse laiemat ühiskonda. Riigiga koostööks koostame näiteks endapoolseid analüüse ja ekspertiise, aitame kokku tuua huvipooli, avaldame seisukohti ning "tõlgime" bürokraatlikke tekste inimestele arusaadavasse vormi.

Enim kokkupuute valdkondi on meil Keskkonnaministeeriumi haldusala asutustega Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ja RMKga. Kuid näiteks naftareostusele ja metsapõlengutele reageerimises on meie peamine partner Päästeamet ja loomarände takistamise vältimise teemal Maanteeamet. Ohustatud liikide kaitsel teeme koostööd Tallinna Loomaaiaga. Metsa ja soode teemal teeme tihedat koostööd Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töörühmaga.

Seadusloome alal hoiame kontakti eelkõige Riigikogu Keskkonnakomisjoniga, kuid tuleb ette ka teemasid, mida juhivad Maaelukomisjon või Euroopa Liidu asjade komisjon

Paljusid ELFi initsiatiive ja projekte aitavad rahastada riiklikud fondid, eelkõige Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital aga ka mitmed Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna toetusi vahendavad fondid.


Igakevadine talgupäev on algatus, mida eest vedades teeb ELF viljakat koostööd nii riigiasutuste, vabaühenduste kui eraettevõtetega, kuid mille sisu ja süda on aktiivsed kodanikud ja kohalikud kogukonnad.