ELFi nõukogu

ELFi nõukogu roll on anda juhatusele, töötajatele ja vabatahtlikele suuniseid tegevuste planeerimisel (strateegia ja eelarve kinnitamine) ning nõustada fondi töötajaid erinevate teemade käsitlemisel. Nõukogu liikmed töötavad vabatahtlikkuse baasil. Nõukogu käib koos kaks korda aastas ja 1/3 liikmetest valitakse ümber iga kahe aasta tagant.

Praegune nõukogu:

Rainer Nõlvak - nõukogu esimees

Rein Einasto
Üllas Ehrlich
Ahti Heinla
Henri Laupmaa
Riinu Rannap
Andres Tarand
Anneli Palo
Pille Tomson
Peep Mardiste
Aveliina Helm
Maris Jõgeva

Varem on ELFi nõukokku kuulunud (alates sihtasutusena toimima hakkamisest 1999. aastal):

Toomas Trapido
Peep Männil
Andres Arrak
Katarina Veem
Uudo Timm
Mart Jüssi
Rainer Kuuba
Sakarias J. Leppik
Kaja Lotman
Marek Strandberg 
Lembit Maamets
Alar Karis
Allan Selin 
Urmas Vahur 
Anzori Barkalaja
prof. Anne Luik
Mati Kaal
Aleksei Lotman
Andres Haamer
Vootele Hansen
Ann Malts
Toomas Hendrik Ilves
Olari Taal
Tõnu Õnnepalu
Mari-Ann Kelam
Kaido Kama
Jaak Tambets
Daniel Vaarik