Eestimaa Looduse Fondi nõukogu

Nõukogu kavandab Eestimaa Looduse Fondi tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet, sh kinnitab ELFi strateegia, eelarve ja aastaaruanded ning määrab juhatuse liikmed ja audiitori. Nõukogus on kümme kuni viisteist liiget, iga kahe ja poole aasta järel valib nõukogu poole oma koosseisust ümber.

Praegune nõukogu:

Jüri Kaljundi - nõukogu esimees

Üllas Ehrlich
Ahti Heinla
Maris Jõgeva 
Jan Kaus
Henri Laupmaa
Erik Moora
Riinu Rannap
Helen Sooväli-Sepping
Andres Tarand
Pille Tomson

Varem on ELFi nõukokku kuulunud (alates sihtasutusena toimima hakkamisest 1999. aastal):


Andres Arrak
Anzori Barkalaja
Rein Einasto
Andres Haamer
Vootele Hansen
Aveliina Helm
Toomas Hendrik Ilves
Mart Jüssi
Mati Kaal
Kaido Kama
Alar Karis
Mari-Ann Kelam
Rainer Kuuba
Sakarias J. Leppik
Kaja Lotman
Aleksei Lotman
Anne Luik
Lembit Maamets
Ann Malts
Peep Mardiste
Peep Männil
Rainer Nõlvak
Anneli Palo
Allan Selin
Marek Strandberg
Olari Taal
Jaak Tambets
Uudo Timm
Toomas Trapido
Daniel Vaarik
Urmas Vahur
Katarina Veem
Tõnu Õnnepalu