Eestimaa Looduse Fondi nõukogu

Nõukogu kavandab Eestimaa Looduse Fondi tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet, sh kinnitab ELFi strateegia, eelarve ja aastaaruanded ning määrab juhatuse liikmed ja audiitori. Nõukogus on kümme kuni viisteist liiget, iga kahe ja poole aasta järel valib nõukogu poole oma koosseisust ümber.

Praegune nõukogu:

Aveliina Helm - nõukogu esimees

Rein Einasto
Üllas Ehrlich
Ahti Heinla
Maris Jõgeva (tegevus nõukogus omal soovil ajutiselt peatatud)
Henri Laupmaa
Riinu Rannap
Andres Tarand
Pille Tomson
Helen Sooväli-Sepping
Jan Kaus


Varem on ELFi nõukokku kuulunud (alates sihtasutusena toimima hakkamisest 1999. aastal):

Toomas Trapido
Peep Mardiste
Rainer Nõlvak
Anneli Palo
Peep Männil
Andres Arrak
Katarina Veem
Uudo Timm
Mart Jüssi
Rainer Kuuba
Sakarias J. Leppik
Kaja Lotman
Marek Strandberg 
Lembit Maamets
Alar Karis
Allan Selin 
Urmas Vahur 
Anzori Barkalaja
prof. Anne Luik
Mati Kaal
Aleksei Lotman
Andres Haamer
Vootele Hansen
Ann Malts
Toomas Hendrik Ilves
Olari Taal
Tõnu Õnnepalu
Mari-Ann Kelam
Kaido Kama
Jaak Tambets
Daniel Vaarik