Mis on Eestimaa Looduse Fond?

Eestimaa Looduse Fond (ELF) on sõltumatu vabaühendus, kes kaitseb loodust, kasutades parimat ekspertteadmist, uuenduslikke lahendusi ja igaühe kaasabi. 

Töötame selleks, et kaitsta ohustatud liike ja nende elupaiku, Eestile omaseid loodusmaastikke ja kooslusi. Selleks aitame kaasa loodusvarade säästlikule kasutamisele, keskkonnateadlikkuse suurendamisele ja otsime lahendusi tulevastele põlvedele puhta elukeskkonna säilitamiseks.

Me oleme valitsusväline, nii poliitiliselt kui majanduslikult sõltumatu organisatsioon, mis pakub ühiskonnale looduskaitseks vajalikku ekspertiisi ning tuleb appi seal, kus vaja ühendada riigiasutuste, teadusasutuste, ettevõtete ja aktiivsete kodanike pingutusi ühiste loodusväärtuste kaitseks.
 
Meie toimimisest ja eesmärkidest saab põhjalikumalt teada meie põhikirjast, meie tegevustest annavad üksikasjalikuma ülevaate aastaaruanded, meie tegevuste mõju kohta saad lugeda siit.  ELFi 2018-2023 strateegiaga saad tutvuda siin. ELF järgib oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit.


Eestimaa Looduse Fondi sünnilugu

Eestimaa Looduse Fond loodi 1. veebruaril 1991. aastal. Tänu loodusteadlasele ja teadusajaloolasele Vaike Hangule, on meil ELFi asutamisest säilinud selline ajalehe väljalõige:

 

Alates 1999. aastast on ELF sihtasutus. ELFi algatusel ja toel on loodud rahvusparke, looduskaitsealasid ja viidud läbi ulatuslikke inventuure Eesti loodusväärtuste kaardistamiseks. ELFi logoloomaks on vanade haabade õõnsuses elav haruldane lendorav. 


Ühel külmal talvepäeval 2010. aastal jutustas ELFi esimestest tegutsemisaastatest esimene eestvedaja Rein Kuresoo järgmist: