Rava tammik. Foto: Katre Liiv

Annetamistalgud 2021 - ANNETA METSALE !Selle aasta 30. november on ülemaailmne heade tegude päev. Sel puhul käivituvad Eestis juba kolmandat aastat Annetamistalgud, mil kümned vabaühendused üle Eesti võtavad ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Eestimaa Looduse Fond lööb ka tänavu kaasa ning kutsub kampa kõiki oma sõpru! 

Eestimaa Looduse Fond kogub tänavustel Annetamistalgutel annetusi METSA LOODUSVÄÄRTUSTE UURIMISEKS - selleks, et meie metsades asuvate loodusväärtuste kohta oleks rohkem infot. Iga metsasõber saab sellele annetusega kaasa aidata. Annetamistalgute lõpuks avaldame muheda metsasaladuse! Püsi lainel!

Eestimaa Looduse Fondi arveldusarved:

Swedbank: EE282200221005100292
                  SEB: EE691010102001506006

Miks annetada metsa loodusväärtuste uurimiseks?
Loodusväärtuste uurimine. Foto: Katre Liiv
Võrreldes niitude või soodega on just meie metsad palju kehvemini uuritud ja teave seal asuvate elupaikade ja loodusväärtuste kohta on ebapiisav. Eesti metsade loodusväärtused on suures osas uurimata nii kaitsealadel kui ka väljaspool kaitsealasid. Ülevaate puudumine teeb metsade kaitsmise keerulisemaks ja seetõttu on viimastel aastatel paljud väärtuslikud metsaelupaigad hävinud. Mida ei tea, seda ei saa ka hoida. Plaanime välja selgitada loodusväärtused seni põhjalikult läbi uurimata loodusdirektiivi metsaelupaikades, ohustatud ja haruldaste metsaliikide elupaikades ja vääriselupaikades. Teave paremini uuritud elupaikadest ja liikidest võimaldab korraldada neile tõhusamat kaitset.

Millised on kõrge loodusväärtusega metsad?

Vana mets Alutagusel. Foto: Katre Liiv

Kõrge loodusväärtusega metsad on sellised metsad, mida inimene on minimaalselt mõjutanud. Väärtuslikes metsades on loodusmetsale omane ilme - sealt leiab erinevas vanuses puid, mille hulgas kasvavad enamasti ka mõned eriti vanad puud. Samuti võib seal leiduda ohtralt surnult seisvaid või maas lamavaid puutüvesid. Sellistes metsades on terve müriaad mitmesuguseid suuremaid ja väiksemaid elupaikasid, kus leiavad endale oma koha haruldased või ohustatud liigid. Eesti metsades elab arvatavasti kokku umbes 20 000 erinevat liiki, kellest osal on nii erilised nõudmised elupaigale, et mujal kui vanas metsas nad elada ei saagi.


Kogutud annetuste abil plaanime:

JÄTKATA Eesti metsade loodusväärtuste uurimist
TÕSTA avalikkuse tähelepanu alla metsaga seotud loodusväärtuste teabe puudulikkus
LEIDA rahastus suuremaks üle-eestiliseks metsade loodusväärtuste kaardistamiseks


Pehkinud puuront on väärt elupaik mitmetele liikidele. Foto: Katre Liiv


#annetamistalgud
#heateguloodusele  #annetametsale


NB!
Kui soovid enda annetuse teha 30. novembril, siis tee seda läbi Ma Armastan Aidata keskkonna. Sel päeval tehtud annetustele lisab Swedbank omalt poolt raha juurde - see tähendab tõhusamat toetust

Eestimaa Looduse Fondi arveldusarved:

Swedbank: EE282200221005100292
                  SEB: EE691010102001506006


Hakka Eestimaa Looduse Fondi püsiannetajaks!


Osa ELFi meeskonnast, oktoober 2020. Foto: Katre Liiv

ELFile on iga annetus oluline. Ka väike panus loeb.


Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke. Annetamistalgud on osa üle-eestilisest kodanikuühiskonna nädalast Ühisnädal.