Näited keskkonnasõbralikest põllumajandamise viisidest

MULD

 • Talvine taimkate
 • Minimeeritud harimine
 • Kevadine maaharimine (sügisese asemel)
 • Püüdekultuurid
 • Söötis maa varasem sügiskünd
 • Seadedrenaaž

VÄETISED JA SÕNNIK

 • Väetamisplaanid ja toitainetebilans
 • Väetamise vähendamine
 • Sõnnikulaotustehnikad
 • Intergeeritud toitainearvestus (hõlmab kõiki väetisi)
 • Lupjamine
 • Kõrge reostusriskiga piirkondades väetamise (sh. sõnnikulaotamise) vältmine
 • Kõrge reostusriskiga ajaperioodidel väetamise (sh. sõnnikulaotamise) vältmine
 • Sõnnikuhoidlate piisava mahu tagamine
 • Üleliigse sõnniku kasutusse andmine naabertootjale
 • Vedelsõnniku separeerimine
 • Tahesõnniku kompostimine
 • Biogaasi tootmine sõnnikust ja teistest põllumajanduslikest biogaasijääkidest
 • Väetisepelletite toomine sõnnikust

LOOMASÖÖT

 • Grupiti kohandatud söötmine
 • Fosfori ja lämmastiku vähendamine söödas
 • Fütaasi ja aminohapete lisamine söödale
 • Sööda niisutamine ja kääritamine

INFRASTRUKTUUR

 • Märgalade rajamine
 • Puhverribad
 • Põllumaa muutmine ekstensiivseks rohumaaks