Igaühe looduskaitse

Projekti üheks eesmärgiks on muuta looduskaitse inimeste jaoks loogilisemaks ning loomulikumaks. Parim viis mõista, miks mingit osa looduses tuleb kaitsta ja kuidas seda teha, on ise asju näha ja proovida. Selleks, et igaüks saaks ise Eesti looduskaitsele käed külge panna, korraldame mitmeid õppe- ja talgureise. Nende käigus tehakse head loodusele ning samal ajal mõtestatakse lahti, miks mingit looduskaitselist tegevust tarvis on. Eelmisel aastal avaldatud talguliste uuring näitas, et 96% osalejatest õpib talgutelt midagi uut ning pea kõik osalejad saavad positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Uuringu kohta leiab rohkem infot siit.

Talgute suvekool

19.-22. juulil toimus traditsiooniline ELFi talgute suvekool. Juba viiendat korda said talgusõbrad kesksuvel kokku, et üheskoos vikatitega puisniidul heina niita, töö tegemise vahele põnevaid ettekandeid ja pärimusmuusikat kuulata ning head seltskonda nautida.


Suvekool toimus ka sel aastal Palupõhjas, Tartumaal. See on üks ehe paik Emajõe kaldal sügaval Alam-Pedja Looduskaitsealal. Niitmistööd tehti Palupõhja ümbruse niitudel, suvekooli elu keerleb Palupõhja Looduskooli territooriumil. Suvekooli tulijad said lisaks niitmistöödele osa põnevast programmist.
Ühistegevus suvekoolis. Foto: Kristina Orion

Et talgutööks hästi valmis olla, rääkisid hiina võimlemiskunstide juhendajad Urmas Lest ning Udo Uffert esimesel õhtul sellest, kuidas „tervislikult tööd murda” ehk kuidas niitmine, kehaline tervis ja heaolu kokku käivad. Kuna talgutöö toimub puisniitudel, kõneles teadlane Aveliina Helm puisniitude ökoloogiast ning nende hooldamise vajadusest. ELFi talguaasta fookusteemaks oli 2018. aastal kimalased, nii käis põnevat kimalastemaailma avamas entomoloog Allan Selin. Heinateo pärimusliku poolt aitas avada Ell Vahtramäe. Viimasel päeval matkati Palupõhja ümbruse radadel kohaliku elaniku Jaak Volmeri vedamisel, kellelt kuuldi põnevaid lugusid kohaliku elustiku kohta.

Suvekooli õhtuprogrammi täitsid filmi- ja aruteluõhtu tuntud loodusfilmimehe Remek Meeliga, kes jagas oma Emajõe-lugu, ning hinge paitav pärimusmuusika Kadri Giannakaina-Laube eestlaulmisel. Laupäeva õhtul toimus ka mõõduvõtt käsitsi heinaniitmises. Talgutööde ajal toimusid lastele spetsiaalsed juhendatud mängulised loodusvaatlused.

22.-24. juulil toimusid ka järeltalgud, et viia lõpuni heinategu Palupõhja ümbruse puisniitudel, millega tublid talgulised suvekooli käigus juba algust tegid. Talgulised niitsid vikatitega veel heina, riisusid niidetud heina kokku ja kandsid selle puisniidult ära. 
©2017-2019 Eestimaa Looduse Fond, projekt "NaturallyEst" (Piloting Natura 2000 communication in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.