Projekti eesmärgid

LIFE projektil on kaks suuremat eesmärki:

1. Tiigilendlase kaitse tõhustamine

•Inimkülastuse vähendamine tiigilendlase talvituspaikades, mis asuvad neljal projektialal: Ülgase, Vääna-Posti, Vääna (Humala) ja Piusa.
•Talvituspaiga läbikülmumise vältimine Humalas.
•Tähtsa talvituspaiga osa sissepääsu kindlustamine kinnivarisemise vastu Piusas.
•Tiigilendlase kaitse tõhustamine kaitse-eeskirjade täpsustamise abil.

2. Teadlikkuse tõstmine ja seeläbi nahkhiirte häirimise vähendamine

•Kohalike elanike ja vabatahtlike abiliste kaasamine talvituspaikade olukorra parandamisse.
•Teadlikkuse tõstmine nii tiigilendlase kui ka teiste nahkhiirte teemal Eestis laiemalt.
•Kogemuste jagamine nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt aitamaks tõhustada nahkhiirte kaitset talvituspaikades.