Projekti aruandlus

Siit lehelt leiab projektiga seotud aruanded ja analüüsid.

Vahearuanne (inglise keeles)
Talgud Vääna-Posti projektialal
Hollandi õppereisi aruanne
Projekti esimene seirekoosolek

©2017-2019 Eestimaa Looduse Fond, projekt "Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis" (Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia). Kõik õigused kaitstud. Projekti rahastab Euroopa Liidu LIFE'i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid. See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.