Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

RMK FSC auditi suurim parandusnõue puudutab kõrgendatud avaliku huviga metsaalasid 23.01.2020

RMK FSC auditi suurim parandusnõue puudutab kõrgendatud avaliku huviga metsaalasid
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) viimase FSC auditi tulemused on nüüd kõigile kättesaadavad. Auditi  tulemusel on RMKle esitatud üks suur...
RMK valetas Kose kogukonnale
12. jaanuari  Aktuaalses Kaameras oli uudislugu Kose kandi inimeste vastuseisust RMK plaanitavatele lageraietele nende kodukandi metsades. Uudisloos väitis RMK peametsaülem...
 ELFi kommetaarid Graanul Investi biomassi vastavusest Hollandi säästlikkuse kriteeriumitele
Nii Graanul Invest kui nende sertifitseerimisega tegelev Nepcon OÜ küsisid ELFi kommentaare ja tähelepanekuid Graanul Investi toodete säästlikkuse kohta...
Tarmo Tüür Äripäeva raadios metsanduse arengukava hetkeseisust #MAK2030
Äripäeva ajakirjanik Rivo Sarapik rääkis raadio hommikuprogrammis palju kõneainet pakkuva metsanduse tulevikuplaani (metsanduse arengukava 2030) koostamisest Eestimaa Looduse Fondi...