Loodussõbralik metsandus
Nõu ja infot hoolivale metsaomanikule

ELFi metsablogi

Keskkonnaühendused avaldasid erakondade seisukohad metsaküsimustes 12.02.2019

Täna avalikustas Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) metsandust puudutavates küsimustes erakondadelt saadud vastused koos ekspertide kommentaaridega. Valimiste eel uuriti erakondadelt, kuidas peatada loodusmetsade hävimine ning tasakaalustada riigimetsa pakutavaid väärtusi. Nende vastuste põhjal on erakondadele antud hinded 5-palli skaalal.
RMK astus olulise sammu vääriselupaikade kaitseks
Eestimaa Looduse Fond tunnustab RMKd otsuse eest vaadata üle 57 000 ha metsaalasid, et vähendada edaspidi võimalike vääriselupaikade (VEP)...
Ühisloominguline virtuaalne näitus #märgatudmetsas
ELF kutsus inimesi üles jagama jäädvustusi sellest, mida nemad metsas märkavad. Suur aitäh kõigile, kes meiega fotosid ja videoid...
Metsa looduskaitse üks valupunkte – vääriselupaikade kaitse korraldamatus
Metsa vääriselupaik (VEP) on metsaosa, mille tunnused viitavad haruldaste liikide võimalikule elupaigale - leidub tunnusliike või põlismetsa struktuurielemente, erilisi...