Mida ELF metsade heaks teeb?

Eestimaa Looduse Fondi eksperdid seisavad igapäevaselt Eesti metsade ning nende elanike heaolu eest. Selleks kasutame erinevaid võimalusi:

 • Metsanduspoliitikas kaasa rääkimine
  Seisame teaduspõhiste säästva metsanduse printsiipide viimise eest Eesti metsapoliitikasse ja vastavasse seadusandlusse. Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür kuulub nii KeMi metsanduse nõukogusse, samuti esindab ta metsanduse arengukava ökoloogia töörühmas keskkonnaühendusi. 
 • Teavitus-avalik surve
  Jälgime Eesti metsanduses ja metsadekaitsega seonduvat ning juhime tarvidusel nii headele näidetele kui ka  probleemidele avalikult tähelepanu. Näitena siia  "Metsa kaitseks" kampaania; Est-For, RMK VEPid
 • Metsadega seotud ELi ja Eesti kliimapoliitika, energiapoliitika jälgimine ja kommenteerimine
 • Koostöö teadlaste, teiste ühendustega
 • Koostöö erametsaomanikega säästliku metsamajandamise edendamiseks
  ELF lükkas 2018. a käima tuleviku metsanduse projekti, mille eesmärk on toetada metsaomanikke, kes soovivad oma metsa majandada loodussõbralikumalt.
 • Rahvsuvaheline koostöö teiste organisatsioonidega.
  ELF on Environmental Paper Network'i liige ning teeb koostööd Ferni ja paljude teiste Euroopa keskkonnaliikmetega.
 • Väärtuslike metsade inventeerimine
 • Vastutustundlikku metsade majandamise toetamine
  ELF on üks ka FSC "maaletoojaid" ning osaleb selle töös.