Siim Kuresoo

juhatuse aseesimees

56 469 026

siim@elfond.ee

Siim endast:

Sündisin Tartus 1982. aastal ja kasvasin üles Elva linnas. Suurem loodushuvi tekkis 10-aastaselt Puhtu ornitoloogiajaamas suve veetes. Tööalaselt olen loodushoiuga seotud 1999. aastast osaledes abilisena erinevates looduskaitse ja seire projektides. ELFi ja talgureisidega olen seotud aastast 2003.

Alates 2016. aastast ELFi juhatuse liige.

ELFi talgute kohta saab uurida www.talgud.ee.