Piret Pungas-Kohv

keskkonnateadlikkuse spetsialist (lapsehoolduspuhkusel)

53 440 791

piretpk@elfond.ee

Piret endast:

ELFis töötan 2015. aasta sügisest soode taastmise projektis, kus olen keskkonnateadlikkuse ning kultuuripärandi ekspert.

Hariduselt olen inimgeograaf. 2015. aasta juunis kaitstud doktoritöö rääkis pärandi säilimisest ja säilitamisest, kus ühe näitena kasutasin ka Eesti soodega seonduvat teavet. Minu jaoks on soodega seoses paeluv eelkõige see, millised on inimeste poolt soodele omistatud tähendusväljad ja kuidas need aastakümnete jooksul on inimeste ning soode vahel toiminud. Teisalt on põnev väljakutse nuputada võimalusi, mis aitavad inimestel soid ja nendes leiduvat ära tunda; soid selle kaudu omaks pidada ja nii neile kaitset pakkuda.