Kertu Hool

teabejuht (lapsehoolduspuhkusel)

kertu@elfond.ee

Kertu on ELFi teabejuht. Tegeleb ELFi kommunikatsiooniga ning suhtleb meediaga.
ELFis töötab 2011. aastast.