Indrek Sell

metsanduse ja looduskaitse ekspert

53 026 872

indrek.sell@elfond.ee

Indrek asus ELFi tööle 2013. aastal.
Ta on olnud metsaekspert ja projektide "ELFi ja teiste
keskkonnaorganisatsioonide metsanduspoliitikaalase
eestkostesuutlikkuse tõstmine" (2013-2014) ning "Juurevõrgu punumine: metsandusalase koostöö suurendamine kodanikuühiskonnas" (2015-2016) juht.
2015. aastal töötas ta projektis BioClim "Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades", olles turba kaevandamist käsitleva valdkonna ekspert.
Paljude eri projektide raames on ta ELFis töötades viinud läbi kõrge kaitseväärtusega metsade inventeerimist mitmel pool Eestis, ent ka Soomes, Rootsis ja Venemaa Karjalas. Lisaks korraldas ta 2015. aastal kõrge looduskaitselise väärtusega metsade inventeerimiskoolituse metsakonsulentidele ning on koos Uudo Timmiga juhendanud erametsaomanike õpperetki potentsiaalsetesse lendorava elupaikadesse.

Looduskaitseeksperdina on ta ELFis ja meie partnerettevõttes OÜ ELF Ring töötades koostanud mitmeid ekspertiise kaitsealade moodustamise ja laiendamise ettepanekutele.

Väljaspool ELFi tegutseb ta peamiselt mükoloogi, õppejõu ja loodusfotograafina.

Indrek on lõpetanud Eesti Maaülikoolis loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala (2005, 2007) ning kaitsnud doktoritöö mükoloogias (2012).