Infopäevad lendorava püsielupaikade maaomanikele

26. ja 27. mail 2018

Ootame lendorava püsielupaikades asuvate maade omanikke infopäevadele!

Infopäevi on kaks:

26. mail 2018 toimub infopäev Iisakus. Alustame kl 11.00 Iisaku Rahvamajas (Iisaku, Tartu mnt 22), kust edasi liigume koos Tärivere mäe lendorava elupaikadesse.

27. mail 2018 toimub infopäev Uljaste külas. Alustame kl 11.00 Uljaste seltsitoas (Uljaste küla keskus, Sämi-Sonda-Kiviõli ja Uljaste tee ristmik), kust edasi liigume koos paari kilomeetri kaugusel olevasse Uljaste-Liiva lendorava püsielupaika.

Infopäevad algavad mõlemal päeval kell 11 ülevaatega lendorava kaitse korraldusest täna ja lähitulevikus. Muu hulgas tutvustame lühijuhendit sellest, kuidas lendoravaga arvestavalt metsa majandada. Pärast seda, algusega orienteeruvalt kell 12.30 teeme metsas paaritunnise jalutuskäigu, mille käigus vaatame ning arutleme ühiselt lendorava elupaikadesse jäävate metsade majandamise võimalusi konkreetsete näidete alusel. Nõuandeid jagab lendoravaekspert Uudo Timm.

Email again:
Soovin osaleda infopäeval (vali üks või mõlemad):