Toeta ELFiTegutse!Online pood
Kontakt ELF Youtube's ELF Facebookis
Avaleht » ELFi teemad » Märgalad » Märgalade päev 2016
MÄRGALADE PÄEV 2016 Prindi

 1. veebruar 2016

Ekskursioon Soosaare soosse (Alam-Pedja looduskaitsealal)

algusega Vanemuise parklast 1. veebruari hommikul kell 11.00

Paksu lume korral kasutame soos liikumiseks räätsasid (korraldajate poolt).

Palume riietuda ilmale vastavalt. Pakume suppi ja teed.

Osaleda saab kuni 30 inimest (grupp on täis)

Ekskursioon toimub projekti „LIFE soode taastamine ja kaitse“ taastamisalale. Vt lisa soo.elfond.ee

 

 

2. veebruar 2016

MÄRGALADE PÄEVA TÄHISTAV KONVERENTS Tartu Loodusmajas, Lille 10

„Märgalade päev 2016 ━ märgalade kasutusest taastamiseni“

Konverentsi eesmärk on tutvustada Eesti ja Läti märgaladega (eelkõige madalsoode ning rabadega) seotud arengusuundi, tegevuskavasid ning teadus-rakendusprojekte.

Osaleda saab kuni 100 inimest.

Korraldatud on tõlge eesti keelest inglise keelde; inglisekeelsetele ettekannetele tõlge puudub.

Kõikide osalejate vahel loositakse välja kaks piletit Endla teatri lavastusele “45339 km2 raba”.

 

Konverentsil osalejate nimekiri on siin

KONVERENTSI ETTEKANDED NÄEB SIIT

 

 Konverentsi kava:

I SOODE KASUTUS (moderaator Silvia Lotman)

9.30...10.00.

registreerimine ja tervituskohv

10.00...10.05.

avasõnad Eestimaa Looduse Fondi poolt

10.05...10.30.

avasõnadeks on kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants (Keskkonnaministeerium)

10.30...11.00.

Māra Pakalne ja Līga Strazdiņa (Läti Ülikool) “Läti märgalade kaitse ja majandamine” (Conservation and management of wetland habitats in Latvia); ettekanne on inglisekeelne

11.00...11.30.

Erki Niitlaan (Eesti Turbaliit) “Turbaliidu nägemus Eesti turba ja soode kasutusest”

(Estonian Peat Association's viewpoint on peat and mire management in Estonia)

11.30...12.00.

Hannes Veinla (Tartu Ülikool) “Alternatiivide kaalumine EL ja Eesti looduskaitseõiguses ━ peamised erinevused” (Weighing of alternatives in EU and Estonian nature conservation law - principal differences)

12.00...12.25.

Piret Pungas-Kohv (Eestimaa Looduse Fond) “Soode kasutus eesti ilukirjanduses” (The coverage of mires in Estonian fictional literature)

12.25...12.30.

Marika Kose (Eesti Märgalade Ühing) rabateemalise margi tutvustus (Presentation of stamp dedicated to Estonian bog)

12.30...13.30.

Lõunapaus - toitlustamine kohapeal;

võimalus osta kohapeal rabateemalist marki jm temaatilisi materjale.

Pausi ajal saab tutvuda ka Tauri Tampuu piltidega soode puhvertsoonide määretlemise projektist. 

 

II SOODE TAASTAMINE (moderaator Marko Kohv)

13.30...14.00.

Pawel Pawlaczyk (Naturalists Club Poland) “Liigirikaste madalsoode (7230) taastamine” (Experience with alkaline fens conservation (7230 habitat) in Poland); ettekanne on inglisekeelne

14.00...14.30.

Agu Leivits (Keskkonnaamet) “Rootsi-Soome kogemused liigirikaste madalsoode taastamisel - ülevaade projektist "Rikkärr”” (Experience from Sweden and Finland regarding restoration of rich fens - overview of the project “Rikkärr”)

14.30...15.00.

Jüri-Ott Salm (Eestimaa Looduse Fond) “LIFE MIRES ESTONIA projekti tegevuste tutvustus” (Introduction of activities related with the project LIFE MIRES ESTONIA)

15.00...15.30.

Kaupo Kohv (Riigimetsa Majandamise Keskus) “RMK tegevused soode taastamisel” (Activities related with mire restoration made by Estonian Forest Management Centre)

15.30...16.00.

Andreas Haberl (Succow Foundation)Paludiculture - restoration and wet utilisation of peatlands – case studies from Germany, Belarus and beyond)” (“Soode jätkusuutlik kasutus ja taastamine Saksamaa, Valgevene näidetel”)

16.00...16.30.

Kohvipaus

IIIA PÕLEVKIVI KAEVANDAMINE JA SOODE KAITSE (moderaator Jüri-Ott Salm)

16.30...17.00.

Kalmer Sokman (AS Eesti Energia Kaevandused) "Ah soo ... põlevkivi kaevandajate poolt vaadatuna" (Oil shale and wetlands - perspective from miners)

17.00...17.30.

Jaanus Paal (Tartu Ülikool) “Põlevkivikaevanduste mõju elusloodusele” (Impact of oil shale mining to natural habitats)

17.30...18.00.

Marko Kohv (Tartu Ülikool) “Põlevkivi kaevandamise mõju Selisoo hüdroloogiale (Influence of underground oil shale mining to the hydrology of the Selisoo bog)

IIIB MÄRGALADE TAASTAMINE (moderaator Marika Kose)

16.30...17.00.

Mart Thalfeldt (Loodushoiu Keskus) “Laeva jõe alamjooksu taastamine ning allikasoode taastamise kavandamine Viidumäel” (Restoration of the Laeva river and restoration planning of tufa spring fens in Viidumäe)

17.00...17.30.

Oļģerts Aleksāns, Krišjānis Libauers (University of Latvia) “Taastamistegevusteks vajalikud rabahüdroloogia uuringud”  (Raised bog hydrology studies for restoration actions in Latvia); ettekanne on inglisekeelne

17.30...18.00.

Heikki Luhamaa (Eestimaa Looduse Fond) “Kavaru ranniku märgalakompleksi taastamine” (Restoration of Kavaru coastal wetland)

18.00...18.10.

Kokkuvõte seminarist (Eestimaa Looduse Fond)

 

 

Konverentsi korraldab Eestimaa Looduse Fond koostöös Riigimetsa Majandamise Keskuse, Eesti Märgalade Ühingu ja Läti Ülikooliga. Konverentsi ja ekskursiooni läbiviimist toetab Euroopa Komisjoni LIFE+ programmist, kaasrahastajad on Läti Looduskaitse Fond (Latvian Environmental Protection Fund Administration) ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi.

Kontakt:

Piret Pungas-Kohv   See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. tel: +372 5344 0791

Kertu Hool   See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. tel: +372 5524 782

Margalade paeva logod uus Piret