ELFi tegevused ja nende mõju


Meie viimaste aastate tegevustest ja nende mõjudest saad ülevaate trükisest „ELFi jäljed Eesti looduses ja ühiskonnas 2010-2014":Lisaks saab tutvuda tehtud töödega elluviidud tegevuste juures.